אוריינות מדעית: תיאור והסבר של תופעות, זיהוי שאלות לחקירה מדעית