אוריינות לשונית: תיאור מחשבות, רעיונות ורגשות, הצגת עמדה ופרשנות מול קהל