אוריינות חזותית: פרשנות לדימוי ויזואלי, חשיבה ביקורתית, שליטה במידע דו ערוצי: תמונה וטקסט