חינוך חברתי-ערכי והעשרה: מענים חברתיים ערכיים קהילתיים, חיים בשותפות, זהות יהודית