מסעות

תכנית רב תחומית לפיתוח החשיבה היוצרת

ציפורים נודדות בישראל
משחק רביעיות קלפים
עיצוב: דיא דרך מחשבה

מסעות
תכנית רב תחומית לפיתוח החשיבה יוצרת

נצא למסע לפיתוח החשיבה היוצרת, במטרה להרחבת העולם האישי, הדמיון ותחומי הידע במגוון רחב של נקודות מבט.

התכנית מבוססת על עיבוד התוכן בשלושה צירים מרכזיים:

הציר החזותי    

מפגשים מפתיעים עם רעיונות ואמנים 

מתקופות שונות

הציר הסביבתי  

המצאות מהתבוננות בחכמת הטבע הטבע

הציר המדעי     

התנסות חווייתית בתופעות מדעיות

* מתאים לקהל ילדים הטרוגני

product - what-2@4x

למה?

היכולת לקבל ולהוביל החלטות מושתתת על מגוון חוויות.
בתכנית הרב תחומית
אנו פורסים מניפה רחבה
לתשובות אפשריות
ולא רק לתשובה הנכונה.

what-product@4x

מה?

תכנית שנתית/רב שנתית

product-who-02@4x

איך?

עד 30 משתתפים
גילאי גן-ד'
45 דק'

תכנית מסעות לפיתוח אמנות החשיבה היוצרת מעניינת אותי.

אשמח שתחזרו אלי לאחר שאעדכן את הפרטים.