כיצד יצירת אמנות יכולה לתרום לתובנות על עצמי?

"The Dance"

Henri Matisse

1910

 

 

 

"היצירה החזותית נחווית על ידינו
באופן אינטואיטיבי ומובילה לתחושה
מעמיקה של משמעות ותכלית"
(Komjathy, 2018).

A detail from "The Creation of Adam" Michelangelo,1512

האמירה הזו מבטאת את גישת ההרמנויטיקה לחקר טקסטים ויצירות חזותיות שיש המתארים אותה כמדע הפרשנות לשחזור חוויית היוצר.

כלומר, אנחנו כמתבוננים שואפים לחוות מחדש את רעיונותיו של היוצר אשר מתוּוך אלינו דרך היצירה החזותית ודרכו את עצמנו.

בסדנאות אמנות החשיבה היוצרת של דיא, התבוננות ביצירות מפתח היא כלי מחולל המסייע לפיתוח האישיות.

ההתבוננות מפיחה מחדש את חווית היוצר ומחברת את התובנות שלנו ממנה ליצירה אישית אותנטית.

זהו תהליך למידה, צמיחה והתחדשות.